Amsterdam, 9 mei 2017 – Vandaag verscheen het SCP het rapport ‘Transgender personen in Nederland’. Uit de onderzoeksresultaten kwam onder andere naar voren dat er hoge werkloosheid- en armoedecijfers heersen onder Nederlandse transgenders. GenderTalent, gespecialiseerd in HR-services voor transgenders en werkgevers, zegt desondanks blij te zijn met het rapport. “We merken dat de problematiek van trans personen bij veel gemeenten onbekend is,” aldus Bregtje Visser, voorzitter van GenderTalent. “Dit rapport onderstreept dat voor deze groep mensen de samenwerking van zowel gemeentes, bedrijven en UWV essentieel is.”

De stichting, opgericht in 2016 door Transgender Netwerk Nederland, FNV en COC Nederland, biedt voor de afdelingen Werk & Inkomen van gemeenten gespecialiseerde job-coaching en helpt bedrijven met trans personen bij de transitie op het werk. Daarnaast biedt de stichting mediation als werknemer en werkgever met elkaar in de clinch liggen.

Visser: “Uit het SCP-rapport blijkt dat er meer nodig is dan normale HR-dienstverlening. Onze gespecialiseerde coaches en mediators hebben een trans achtergrond, waardoor we sneller en effectiever werken. Trans personen kunnen vanaf het eerste moment zichzelf zijn. Hierdoor stroomt zo’n 40% van de gecoachte mensen vanuit een langdurige uitkeringsituatie naar een baan, en zijn onze trajecten minder lang dan standaard trajecten.”

Het SCP-rapport onderstreept ook het ontbreken van sociale netwerken, waardoor er een neerwaartse spiraal ontstaat. GenderTalent versterkt daarom de emancipatiebeweging door actief samen te werken met andere organisaties, zoals TransUnited, TransAmsterdam en de voor Jos Brink prijs genomineerde The Hangout 010. Visser: “Een aanzienlijk deel van de Nederlandse trans personen hebben wel een goede maatschappelijke positie. Wanneer wij samen een sterke beweging op gang brengen die trans personen empowered en met elkaar verbindt, doorbreken we de negatieve spiraal en wordt onze klus om mensen naar werk te begeleiden een stuk gemakkelijker.”

Visser: “Door samen te werken met nationale en lokale overheden, werkgevers en het UWV kunnen we de problemen die het SCP-rapport beschrijft aanpakken. Ik nodig werkgevers en het UWV uit om, zoals 26 gemeenten inmiddels doen, met ons het gesprek aan te gaan om samen een concrete oplossing aan te leveren.”