Alkmaar, 21 december – Vanaf januari 2018 start de samenwerking tussen de stichting GenderTalent en Halte Werk. Eerst als proef waarin 5 tot 10 coaching trajecten voor transgender personen worden gerealiseerd. De doelstelling hierbij is dat minimaal 40% van de gecoachte personen met een afstand tot de arbeidsmarkt vanuit een uitkeringssituatie duurzaam uitstroomt naar een betaalde baan.

Officiële samenwerking
Het bestuur van Halte Werk ondertekende de overeenkomst met GenderTalent op donderdag 21 december in het gemeentehuis van Langedijk. Bestuursvoorzitter Elly Konijn-Vermaas benadrukte: “Een transgenderachtergrond mag op geen enkele manier een beperking zijn op de arbeidsmarkt. Hierdoor voelen zij zich veilig en kunnen zij hun talenten inzetten zodat iedereen die kan werken ook werkt.””

Noodzaak
Uit onderzoeken van onder meer het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat 63% van de transgender personen meedoet op de arbeidsmarkt. Toch ontvangt ruim 37% een uitkering, terwijl dit cijfer voor de gehele Nederlandse bevolking minder dan 12,5% is. Daarnaast krijgt 43% van alle transgender personen te maken met arbeidsmarktdiscriminatie. Bregtje Visser van de stichting GenderTalent: “We zijn verheugd dat Halte Werk samen met ons een integrale positie inneemt om de achterstandspositie van transgender personen in de HAL-regio aan te pakken”.

Integrale aanpak
De sleutel tot een effectieve oplossing voor de groep transgender personen is vanwege alle uitdagingen de samenwerking tussen ketenpartners. De jobcoaches van GenderTalent regisseren zowel de begeleiding naar werk als de maatschappelijke ondersteuning. De coaches hebben zelf een transgender achtergrond waardoor de vertrouwensband tussen de trans persoon en de coach goed past. Daardoor zijn de in te zetten trajecten voor de klant van Halte Werk effectiever in resultaat.

Over Halte Werk
Halte Werk is de sociale dienst van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk. De organisatie voert de Participatiewet, schuldhulpverlening en aanverwante regelingen uit voor deze gemeenten. Daarnaast werkt Halte Werk op het gebied van jongeren en zelfstandigen ook voor een aantal andere gemeenten.