Utrecht, 11 oktober 2018 – Naast Gendertalent kunnen trans personen in Nederland vanaf vandaag ook hulp krijgen vanuit Genderflex, gespecialiseerde flexwerk organisatie. Genderflex lost direct het probleem op dat trans personen uitsluiting op de arbeidsmarkt ondervinden als gevolg van de medische behandelingen die zij ondergaan. Hiermee kunnen de financiële risico’s worden beperkt die werkgevers hebben door deze uitval.

Uit onderzoeken van o.a. het SCP in 2017 bleek dat ruim 37% van alle transgender personen een uitkering ontvangt, terwijl dit cijfer voor de gehele Nederlandse bevolking minder dan 12,5% is. Daarnaast krijgt 43% van alle transgender personen te maken met arbeidsmarktdiscriminatie. Een grote reden hiervan is de voorzichtigheid die werkgevers hebben door de verantwoordelijkheden en de financiële risico’s die de wet Poortwachter met zich meebrengt.

Zusterorganisatie Gendertalent biedt door re-integratietrajecten en loopbaancoaching sinds 2016 al een succesvolle oplossing voor de arbeidsproblematiek die transgender personen ondervinden. Bregtje Visser, directeur van Genderflex, zegt: ”In het afgelopen jaar ontvingen wij ruim 200 verzoeken van trans personen en gemeentes voor concrete vacatures. Met Genderflex kunnen we deze vraag nu direct invullen.”

Voor werkgevers biedt Genderflex een concrete wijze om hun personeelsbestand inclusiever te maken. Tegelijkertijd kunnen zij de risico’s die ze ervaren beperken en bijdragen aan de emancipatie van trans personen. “Voor elk uur dat een flexkracht via Genderflex werkt, dragen wij 1 euro af aan de stichting Genderwende. Deze opbrengsten gaan naar ons buddy project, een omscholingsfonds en wetenschappelijk onderzoek,” vertelt Visser.

Hoewel Genderflex zich primair richt op de problematiek die trans personen meemaken, staat de organisatie open om iedereen te bemiddelen naar werk. Visser zegt: “Iedereen is welkom en iedereen draagt zo actief bij aan de emancipatie van trans personen.”

—————

Over Genderwende
Genderwende verzorgde sinds 2016 onder de vlag van Gendertalent al voor gespecialiseerde re-integratiediensten en loopbaan-coaching dat transpersonen volwaardig participeren in het werkzame leven. Mensen met voldoende inkomen voelen zich veilig, kunnen groeien als persoon en deelnemen aan de maatschappij. De diensten zijn ontwikkeld in samenwerking met de transgender-community, belangenverenigingen, gemeenten en universiteiten (Universiteit van Maastricht en Universiteit voor Humanistiek). De opbrengsten worden ingezet voor een omscholingsfonds, wetenschappelijk onderzoek en nieuwe projecten met sociale impact op het leven van transpersonen. Genderwende heeft nu 15 medewerkers en verwacht komend jaar te groeien naar 2-3 miljoen euro budget en uit te breiden naar België, Frankrijk, Duitsland, Engeland en Spanje.