TRANSGENDER GEMEENSCHAP FINANCIERT BOOT ZELF TIJDENS PRIDE AMSTERDAM 2017

Amsterdam, 2 augustus 2017 - ‘Our talents, our pride!’ Daarmee geven de drie organisatoren van de TransBoot 2017, Trans United Amsterdam, GenderTalent en COC Amsterdam, aandacht aan de talenten van transgender personen. De TransBoot is van begin tot eind door de trans gemeenschap zelf georganiseerd en de financiers, entertainers en organisatoren zijn allen transgender.

Ana Paula Lima, medeorganisator van de TransBoot en Ambassadeur van Amsterdam Pride: “De Transboot is door en voor transgenders. We laten hiermee zien dat we er zijn, dat we trots zijn op onszelf, en dat wij gebruikmaken van onze talenten om samen iets moois en belangrijk te organiseren.”

Onderscheidend is dat boot voor meer dan 75% gefinancierd is door transgender personen zelf, in tegenstelling tot de meeste boten die meevaren. Hiermee is de TransBoot een symbool voor de sterk groeiende emancipatiebeweging van de trans gemeenschap.

Bregtje Visser, medeorganisator en Directeur van GenderTalent: “Ik ben heel erg trots dat de trans gemeenschap samenwerkt om de TransBoot mogelijk te maken. Van plannen en organiseren tot entertainen: dit project laat in alles zien hoe getalenteerd trans personen zijn. De mensen binnen onze community die goed verdienen hebben daarbij de zwaarste financiële lasten op zich genomen. Daarmee dragen deze rolmodellen bij aan het feest op de boot en krijgt iedereen de kans zijn of haar talenten te laten zien.”

In 2016 werd de TransBoot voor het eerst georganiseerd en won toen de 3e plek in de categorie 'Statement'. Op zaterdag 5 augustus 2017 zullen opnieuw meer dan 100 mensen meevaren over de Amsterdamse grachten tijdens de jaarlijkse Canal Parade. De TransBoot is dit jaar boot nr. 27.

Stichting GenderTalent begeleidt transgenders naar betaald werk en traint werkgevers in genderdiversiteit. Trans United Amsterdam valt onder COC Amsterdam en heeft als doel de zichtbaarheid en empowerment van transgenders te verbeteren.

_______________________________________________________________________

TRANSGENDER ONDERZOEK SCP ONDERSTREEPT NOODZAAK VOOR SPECIFIEKE HULP AAN WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Amsterdam, 9 mei 2017 - Vandaag verscheen het SCP het rapport ‘Transgender personen in Nederland’. Uit de onderzoeksresultaten kwam onder andere naar voren dat er hoge werkloosheid- en armoedecijfers heersen onder Nederlandse transgenders. GenderTalent, gespecialiseerd in HR-services voor transgenders en werkgevers, zegt desondanks blij te zijn met het rapport. “We merken dat de problematiek van trans personen bij veel gemeenten onbekend is,” aldus Bregtje Visser, voorzitter van GenderTalent. “Dit rapport onderstreept dat voor deze groep mensen de samenwerking van zowel gemeentes, bedrijven en UWV essentieel is.”

De stichting, opgericht in 2016 door Transgender Netwerk Nederland, FNV en COC Nederland, biedt voor de afdelingen Werk & Inkomen van gemeenten gespecialiseerde job-coaching en helpt bedrijven met trans personen bij de transitie op het werk. Daarnaast biedt de stichting mediation als werknemer en werkgever met elkaar in de clinch liggen.

Visser: “Uit het SCP-rapport blijkt dat er meer nodig is dan normale HR-dienstverlening. Onze gespecialiseerde coaches en mediators hebben een trans achtergrond, waardoor we sneller en effectiever werken. Trans personen kunnen vanaf het eerste moment zichzelf zijn. Hierdoor stroomt zo’n 40% van de gecoachte mensen vanuit een langdurige uitkeringsituatie naar een baan, en zijn onze trajecten minder lang dan standaard trajecten.”

Het SCP-rapport onderstreept ook het ontbreken van sociale netwerken, waardoor er een neerwaartse spiraal ontstaat. GenderTalent versterkt daarom de emancipatiebeweging door actief samen te werken met andere organisaties, zoals TransUnited, TransAmsterdam en de voor Jos Brink prijs genomineerde The Hangout 010. Visser: “Een aanzienlijk deel van de Nederlandse trans personen hebben wel een goede maatschappelijke positie. Wanneer wij samen een sterke beweging op gang brengen die trans personen empowered en met elkaar verbindt, doorbreken we de negatieve spiraal en wordt onze klus om mensen naar werk te begeleiden een stuk gemakkelijker.”

Visser: “Door samen te werken met nationale en lokale overheden, werkgevers en het UWV kunnen we de problemen die het SCP-rapport beschrijft aanpakken. Ik nodig werkgevers en het UWV uit om, zoals 26 gemeenten inmiddels doen, met ons het gesprek aan te gaan om samen een concrete oplossing aan te leveren.”

_______________________________________________________________________

AMSTERDAM EN STICHTING GENDERTALENT GAAN TRANSGENDERS NAAR WERK BEGELEIDEN

Amsterdam, 1 mei 2017 – Stichting GenderTalent, gespecialiseerd in HR-services voor transgenders en werkgevers, en de gemeente Amsterdam kondigen vandaag aan dat zij een officiële samenwerking zijn gestart. Het doel van deze samenwerking is om werkloze Amsterdamse transgenders naar een betaalde baan te begeleiden middels jobcoaching.

Uit recent onderzoek blijkt dat 25% van alle transgenders in een uitkeringssituatie zit, terwijl dit cijfer voor de gehele bevolking 10% is. Daarnaast krijgt ruim 40% van alle transgenders krijgt te maken met discriminatie. Om deze groep te ondersteunen hebben Transgender Netwerk Nederland, FNV en COC Nederland op 26 juni 2016 de stichting Gendertalent opgericht. GenderTalent coacht inmiddels al 52 trans personen en elke maand melden 15 nieuwe personen zich aan. Daarnaast traint GenderTalent managers, teams en HR-afdelingen van bedrijven.

“De samenwerking met gemeenten, bedrijven en het UWV is essentieel om deze groep mensen te helpen,” zegt Bregtje Visser, voorzitter en initiatienemer van GenderTalent. “Er zitten momenteel 2,5 keer zoveel transgenders in de uitkeringsbestanden bij gemeenten en het UWV ten opzichte van de gehele bevolking. Ik ben verheugd dat de Gemeente Amsterdam een voortrekkende rol neemt in het oplossen van dit veel te hoge uitkeringscijfer”.

Simone Kukenheim, Wethouder Onderwijs, Jeugd, Diversiteit bij Gemeente Amsterdam: “Ik wil dat iedereen in Amsterdam zichzelf kan zijn. Transgenders krijgen te vaak te maken met discriminatie en afwijzing op de arbeidsmarkt. Amsterdam wil transgenders ondersteunen zodat zij zich veilig voelen en hun talenten op de arbeidsmarkt kunnen inzetten."

De officiële ondertekening van de overeenkomst vindt plaats op woensdag 17 mei tijdens IDAHOT 2017, de Internationale Dag tegen Homofobie, Bi-fobie en Transfobie. GenderTalent presenteert die dag tevens een integratieprogramma voor transgender-vluchtelingen. Dit programma is ontwikkeld in samenwerking met verschillende partners, op basis van onderzoek uitgevoerd door GenderTalent.

________________________

Over GenderTalent

Mensen met voldoende inkomen voelen zich veilig, kunnen groeien als persoon en deelnemen aan de maatschappij. Daarom zorgt stichting GenderTalent samen met haar partners ervoor dat trans personen volwaardig lid kunnen zijn van het werkzame leven. GenderTalent biedt onder andere jobcoaching voor werkzoekenden en training voor werkgevers, specifiek gericht op transgenders. Deze diensten zijn ontwikkeld in samenwerking met de transgender-community, belangenverenigingen, gemeenten en universiteiten (Universiteit van Maastricht en Universiteit voor Humanistiek).

Stichting GenderTalent is opgericht in 2016 door initiatiefnemer Bregtje Visser samen met Transgender Netwerk Nederland, COC Nederland en FNV. De opbrengsten van de stichting worden gedoneerd aan onderzoeken en projecten die de veiligheid en acceptatie van genderdiverse mensen verbeteren.