2017-10-22T17:19:22+02:00

Training ondernemerschap

Als ondernemer moet je een duizendpoot zijn. Wat betekent dit voor jouw talent, trans achtergrond en jouw bedrijf? Tijdens deze training werk je aan jouw ondernemingsplan en de uitvoer daarvan. Daarbij ontvang je feedback van een ervaren trans ondernemer en wissel je ervaringen uit met deelnemers, zodat je goed voorbereid kan ondernemen.

2018-06-14T14:06:54+02:00

Training Genderdiversiteit & HR

Tijdens deze dagvullende actieve training wordt u bewust gemaakt van genderdiversiteit in de volle breedte (man/vrouw/transgender/non-binaire personen) en u leert deze inzichten toe te passen op alle processen in de werving, selectie, on-boarding, HR-cyclus en exit. Deze training is uitermate geschikt voor recruiters, vertrouwenspersonen, HR-business partners, P&O medewerkers en lijnmanagers die zich willen verdiepen in hoe zij het beste met genderdiversiteit op de werkvloer kunnen omgaan.

2018-06-14T14:20:52+02:00

Training Genderdiversiteit & Klantaccountmanagers, buurtteams

Tijdens deze dagvullende actieve training neemt stichting Gendertalent u mee in de wereld van gender. U krijgt uitleg over genderdiversiteit in de volle breedte (man/vrouw/transgender/non-binaire personen). Tegelijkertijd gaat u aan de slag met het vergaren van kennis en vaardigheden om in uw eigen werkveld transgender en gender non-conforme personen beter te kunnen ondersteunen. Deze training is uitermate geschikt voor klantaccountmanagers, buurtteams en andere professionals die zich in het sociale domein Werk en Inkomen bevinden en die zich willen verdiepen in hoe zij het beste met genderdiversiteit kunnen omgaan.

2018-06-14T14:20:36+02:00

Training Genderdiversiteit & Medewerkers

Tijdens deze dagvullende training wordt u bewust gemaakt van genderdiversiteit in de volle breedte (man/vrouw/transgender/non-binaire personen) en u leert deze inzichten toepassen tijdens uw eigen werkzaamheden door middel van rollenspellen, films en interactieve opdrachten. Deze training is uitermate geschikt voor baliemedewerkers, klantcontact medewerkers, intercedenten, receptionisten, callcenter medewerkers en administratief medewerkers die zich willen verdiepen in hoe zij het beste met genderdiverse klanten kunnen omgaan.

2018-06-14T14:20:06+02:00

Training Presenteer je Talent

Tijdens deze interactieve tweedaagse training gaat u aan de slag met fotografie om uw presentatievaardigheden te verbeteren. U gaat gezamenlijk met andere transgender en gender non-conforme personen in gesprek over hoe u zich als persoon het beste kan presenteren richting een (toekomstige) werkgever. In de training komen de thema's gedrag, passabiliteit en kleding aan bod, en het effect hiervan op uw sollicitaties. Hierdoor wordt u zich bewust van wat u uitstraalt naar anderen en kunt u uw presentatievaardigheden gebruiken om een goede eerste indruk te maken op een (toekomstige) werkgever.

2018-07-12T15:15:26+02:00

Genderdiversiteit Awareness Training

Deze laagdrempelige basistraining is geschikt voor gemeenten, directie, werknemers en HR-personeel die meer bekend willen worden met genderdiversiteit. Gedurende 2 uur krijgt u een stoomcursus in het herkennen van de mix van genderexpressie, genderidentiteit, sekse, seksualiteit en kunt u een begin maken om daarmee om te gaan in de praktijk. Door bekend te zijn met deze begrippen en deze op uzelf en anderen toe te passen kunt u begrijpen en omgaan met de mogelijke moeilijkheden die transgender en gender non-conforme personen kunnen overkomen tijdens hun carrière.

2018-06-14T14:17:20+02:00

Training Solliciteren met je Talent

Tijdens deze driedaagse training wordt u bekend en bekwaam gemaakt in het sollicitatieproces. Onderdelen hiervan zijn het vinden van uw sterke en zwakke punten, het zoeken naar geschikte vacatures die passen bij u als persoon en bij uw competenties, het schrijven van een sollicitatiebrief en cv die u op een positieve manier voorstelt bij een werkgever en het kunnen voeren van een sollicitatiegesprek. Ook wordt er gezamenlijk gesproken over de moeilijkheden en angsten die tijdens het sollicitatieproces naar voren komen. Voorbeelden hiervan zijn het wel of niet vertellen over de transachtergrond tijdens de sollicitatie, onzekerheid over uiterlijk en zorgen dat je meer bent dan “die transgender”.

2018-06-14T14:19:19+02:00

Arbeidsmarktvoorlichting

Wilt u meer weten over uw kansen op de arbeidsmarkt als trans persoon, maar is coaching te veel van het goede? Gedurende vier uur zal u door middel van interactieve presentaties, groepsgesprekken en rollenspellen duidelijk worden wat een transitie kan betekenen voor u eigen loopbaanontwikkeling. Na afloop van de training heeft u kennis over de feiten en cijfers omtrent werken als trans persoon in Nederland, de HR-cyclus vanuit werknemer- en werkgeversperspectief en tips & tricks voor het sollicitatie- en transitieproces.